Eigendom :
Deze site is eigendom van SDE, een vennootschap op vereenvoudigde aandelen met een kapitaal van €962.000, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Straatsburg onder SIREN-nummer 521 344 226, intracommunautair BTW-nummer FR 34 521 344 226, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 13A rue du Maréchal Lefebvre - 67100 STRAATSBURG.
Tél : 03 88 79 54 99

Contact : sde@sde.fr

Directeur van de publicatie : Raoul CALVAR

Vestigingsplaats : SDE, 13A rue du Maréchal Lefebvre - 67100 STRAATSBURG Frankrijk

Intellectuele eigendom :
De algemene structuur, evenals de software, de teksten, de geanimeerde of vaste beelden, de geluiden, de know-how, de tekeningen, de grafieken en alle andere elementen die deze website www.sde.fr samenstellen, zijn het exclusieve gebruik van de onderneming SDE.
Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze site, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van SDE, is verboden en vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Voor de hyperlinks die in het kader van deze website naar andere bronnen op het internet worden gelegd, kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld. Het is de gebruikers en bezoekers van de website niet toegestaan een hyperlink naar deze site te creëren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het bedrijf.

Persoonsgegevens:
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, is de geautomatiseerde verwerking van nominatieve gegevens door het internetportaal aangegeven bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL - www.cnil.fr). De gebruiker wordt met name op de hoogte gebracht, overeenkomstig artikel 27 van de voornoemde wet van 1978 :

  • dat de informatie die op de formulieren op de website wordt verstrekt, door het bedrijf kan worden gebruikt, en dat hij het recht heeft zijn gegevens in te zien en te corrigeren.
  • dat de vragen voorafgegaan door een (*) verplicht zijn.

Dit recht van toegang en rectificatie kan worden uitgeoefend per e-mail op het volgende adres sde@sde.fr of per post op het volgende adres :
SDE – 13A rue du Maréchal Lefebvre 67100 STRASBOURG

IDU-nummers:
Meubilair: FR015469_10B5AL
Textiel: FR268784_11IWWH
Verpakking: FR268784_01VDQT
Verpakking (Duitsland):DE3190106928278